Biografia

Jitka Bezúrová - Mošková

Narodila sa v Brne 25. 12. 1958.
Od roku 1979 – 1985 študovala na VŠVU
v Bratislave, na oddelení knižnej tvorby a ilustrácie u Prof. Albína Brunovského
Venuje sa maľbe, grafike, kresbe, poézii a ilustrácii.
V roku 1999 jej vyšla zbierka básní Svetlo (vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ)
s vlastnými ilustráciami.
Žije a tvorí v Senci.

Mala viac ako 20 samostatných výstav a viac ako 30 spoločných výstav doma aj v zahrani
čí napríklad:
Česko, Rakúsko, Slovinsko, Poľsko, Brazília, Nórsko, Fínsko, Španielsko, Taliansko ...
Za bibliofilské vydanie zbierky poézie "Znelec„ získala cenu MS v súťaži najkrajšia kniha roka 1985.

Základom a pevnou vnútornou istotou i konštantou tvorby Jitky Bezúrovej je osobitý, autorský poetizmus a lyrizmus. Je to harmonická syntéza krehkého obrazového poetizmu a zmyslu pre obraznosť slova, myšlienky a pocitu. Emócia, poézia a lyrika, spolu s tvorivou fantáziou a fantazijnou poéziou sú pevné piliere, na ktorých stojí subtílne dielo výtvarníčky.“
Bohumír Bachratý