Samostatné výstavy

2014

Galéria M. Galandu, Turčianske Teplice “Pútnička v záhradách“

2013

Galéria Labyrint, Senec „Našla som pre nás krajinu“

2013

- Galéria Fontána, Piešťany, „Trocha poézie...“

2010

- Ostrovy a krídla, galéria Velvet, máj, Bojnice

 

2009

- Galéria Fontána, Pieštany, maľba a grafika

- Preventívne centrum OÚSA v Bratislave, Počúvanie ticha, výber diel z rokov 2006 - 2009

2008

- Galéria GOZA, Panenská ulica, Bratislava, maľba a grafika

2007

- Galéria Michalský dvor, Bratislava, "Moje záhrady", maľba, spolu s fotografiami I. Bindera

- Galéria slovenského inštitútu, Varšava, "... Tajomstvo", maľba

- Centrum kultúry Krakow, ...“Tajomstvo“, maľba

2006

- Kursalón, Pieš??any, „Hľadanie ticha“, kresba a grafika

- Galéria CI Holding, Bratislava, „Moja cesta“

- Slovenský konzulát Gliwice, Poľsko, s K. Kanalom

 

2005

- Preventívne centrum Sv. Alžbety, Bratislava, maľba a grafika

2004

- Galéria Fontána, Pieštany, „Chvíľa ticha“

- Slovenský inšitút Rím, „Kde vzniká svetlo“

- Cianchiano Terme, Toskánsko, Taliansko, Sála Fellini, výber z tvorby

2003

- Obchod s ručním papírem, Galerie V. Losiny, Praha, Rozjímání - Rozjímanie

- D + Gallery, Praha, maľba a grafika

- Otvorenie galérie Poetika „Obraz a slovo“, Senec

- Kultúrne centrum Pezinok, Minigaléria, maľba a grafika

2002

- Štúdio L+S, „Obrazy moje ostrovy“

2001

- Oravská galéria Dolný Kubín, ??upný Dom, „Kde vzniká svetlo“

- Slovenská nár. kni??nica v Martine, Múzeum Ľ. Štúra, Modra, „Kde vzniká svetlo“

1999

- Galéria Poľnobanky, Bratislava

1997

- Protidrogové centrum Hraničná, Bratislava

1993

- Stretnutie s anjelmi, galéria Ardan, Bratislava

- Štátna galéria Nitra, galéria A

1992

- Galerie Gottlicher, Krems, Rakúsko

1990

- „Zvuky nikdy nepočuté“ Galéria Slovnaftu, GMB Bratislava

- Galéria mladých, Štátna galéria Nitra

1989

- Galéria SFVU Bratislava - s A. Mrázikovou

1988

- Spoločenské centrum, Piešťany

1987

- Kultúrny dom, Senec

 

 

 

Spoločné výstavy

 

1984

- Ilustrácie poslucháčov VŠVU galéria MF, Praha

 

1985

- Celoslovenská výstava mladých umelcov, výstavná sieň ZSVU, Bratislava

 

1988

- Umelecké remeslá, Mníchov

- Súčasník a jeho životné prostredie, Galéria SFVU

 

1989

- Salón mladých, galéria M. A. Bazovského Trenčín

- IV. Medzinárodné quadrienále Malé grafické formy, Štátna galéria, Banská Bystrica

- Ex Libris centrum, Sint Nikolaas, Belgicko

- Trienále akvarelu, Novohradská galéria, Lučenec

 

1990

- Súčasná grafika, Štátna galéria Banská Bystrica

 

1991

- Slovenská grafika, Nový Sad, Slovinsko

- Slovenská grafika, Rettreti, Fínsko

- Motívy z Biblie, Bibiana, Bratislava

 

1992

- Súčasná grafika, Orense, Španielsko

 

1993

- Galéria D, Sao Paulo, Brazília

- Galéria D, Djakarta, Indonézia

 

1995

- ASIA + EUROPA, galéria moderného umenia, Seul, Južná Kórea

 

1999

- Slovenská grafika, galéria D, Praha

 

2000

- Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica - „Májová záhrada umení“ - kresby

 

2001

- Profill Gallery Bergen, Nórsko, grafika

 

2002

- Obchod s ručním papírem, Galerie V. Losiny, Praha, „Na dlaních papíru“

- Galéria Danubiana Čunovo, V. Medzinárodné grafické sympózium

 

2003

- Městská galerie Znojmo, „Ostrovy zdánlivé“

 

2004

- Výstava Spolku grafikov, Cyklus grafík, Piešťany Vila Dr. Lisku,

Cyprus, Štátna galéria P. Bohúňa, Liptovský Mikuláš

 

2005

- Galerie Břeclav, GRAFIX 2005, Bienále malé grafické formy

- Kuks, Spolok českých exlibristov, Ex Libris

- Galéria v podkroví, Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica „Modlitba v umení“

- Galéria Fontána, Piešťany, „Mosty“ Nórsko - Slovensko, Grafika, spolu s L. Jergušovou -

Vydarenou, V. Melčákovou - Junekovou

- Gallery Boa, Oslo, Nórsko, „Mosty“ Nórsko - Slovensko, Grafika

 

2006

- Štúdio L+S Bratislava, „Slnko, slnečníky“

- Zaal Scaldis, Antverpy, Belgicko, „Umenie pre život“

- Galéria M. Galandu, Turčianske Teplice, výber zo sympózií českého spolku

- Kultúrny dom, Piešťany, „Májové reflexie“, maľba

- Preventívne centrum Sv. Alžbety, Bratislava, maľba a grafika

- Galéria SVÚ, Bratislava, I. Bienále voľného výtvarného umenia SVU, grafika

- Galerie Rokycany, 3. Rokycanské bienále grafiky

- Handshoenmarkt, Antwerp, "Slovak and Flemish contemporay art", grafika

 

2007

- Pálfyho palác Bratislava, Imprese jese?? 2006

- Galéria Antverpy, Haag, grafika

- Galéria Camera, Djakarta, Baudung, Indonézia

- Taj Pei, Fina Arts museum Malajzia, Dillí, India

- Galéria Ardan, Bratislava, "Obraz a slovo", maľba

- Galéria Slovenského rozhlasu, "Musica in imagine", maľba

- Interpretácia skutočnosti - Umenie 2007, Dom umenia , Bratislava

 

2008

- obraz a obraz - interpretácie vo výtvarnom umení, galéria Slovenského Rozhlasu, Bratislava

 

2009

- hudba a obraz, Starý zámok, Banská Štiavnica, maľba

- Chaos Kozmos, AIRCRAFT galéria, Ivánska cesta, Bratislava, spoločná výstava ruských a slovenských výtvarníkov

2010

- Salón SVVU – Umelecká beseda, január, Bratislava

- Rok kresťanského umenia – Klub Slovenskej výtvarnej únie, február, Bratislava

- Bienále voľného výtvarného umenia, Dom umenia, apríl a?? máj, Bratislava

- Chopin  - Galéria slovenského rozhlasu, máj, Bratislava

- Priestorové príťažlivosti, Aircraft gallery, výstava slovenských a ukrajinských výtvarníkov, november, Bratislava

- Obraz a slovo, Galéria Doprastav, december, Bratislava

- X. Trienále akvarelu, Novohradská galéria, november, Lučenec

 

2011

- Salón SVVU - Dom umenia, január - február, Bratislava

- Priestorové príťažlivosti, jún, Ukrajina, Kyjev

- Obraz a architektúra SVVU, Slovenský rozhlas, Bratislava

- Česká a slovenská grafika, október - november, Galéria Fontána, Piešťany

- I. Adely aukcia, október, Piešťany

 

2012

- Obraz a obraz SVVU, máj, Slovenský rozhlas, Bratislava

 

2013

Trienále akvarelu, Novohradská galéria ,Lučenec

Otvorenie galérie Magna, Piešťany

Salón SVVU, Umelecká beseda Bratislava

 

2014

Salón SVVU ,Umelecká beseda Bratislava

Galéria RTVS, „Premeny živlov“Bratislava

 

Sympóziá

 

1999 - Sympózium, Banská Štiavnica, Jeseň - Podzim

2001 - V. Medzinárodné grafické sympózium, Moravany n./Váhom

2004 - Sympózium, Spišská Kapitula, Jeseň - Podzim

2005 - Maliarske Sympózium, Banská Štiavnica

2006 - Sympózium, Spišská Kapitula, Jeseň - Podzim

2010 - Imprese - Impresie, sympózium českého spolku na Slovensku, Dom umenia, máj, Piešťany

 

Filmografia

 

2000 - „O tvorbe“

STV 2, autorka: Emília Boldišová, réžia: J. Ger??a,

2001 - „Na Slunečních jezerech“

ČT 2, autor a režisér: J. Štvrt??a, Hlasy poezie

2006 - „Ateliér“

STV 2, autor a režisér: Jirko Fojtík